Bangladesh | Kraanwater bij mensen thuis en voorlichting over goede hygiëne

In dorpen in Bangladesh heeft niet iedereen stromend en schoon water in huis. Slechts vijf procent van de huishoudens op het platteland heeft een wateraansluiting. Vrouwen zijn gemiddeld anderhalf uur per dag bezig met water halen. Ze moeten meerdere keren lopen met een kruik. Het is een fysiek zware onderneming en onderweg krijgen ze vaak ook nog eens te maken met seksueel geweld.

Toch zien veel mensen het nut niet direct in van een wateraansluiting. Ze halen al hun hele leven water uit openbare bronnen in de buurt en zijn zich daardoor niet altijd bewust van de gevaren van dit ongezuiverde water. Maar die gevaren zijn er wel degelijk. Vervuild water vergroot namelijk de kans op ernstige ziektes. Doordat kinderen hier keer op keer mee te maken krijgen, neemt hun afweersysteem af. Dit maakt dat ze kwetsbaarder zijn voor andere ziektes, zoals longontsteking. In het ergste geval heeft dit kindersterfte tot gevolg.

Sinds eind 2021 werken we in Bangladesh samen met de Max Foundation, een ontwikkelingsorganisatie die zich richt op schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (ook wel WASH genoemd). We maken schoon (drink)water bereikbaar bij mensen thuis door middel van wateraansluitingen. Hierdoor blijft de kwaliteit van het water hoog en hoeven vrouwen niet meer uren per dag te lopen om water te halen. Een bijkomend voordeel is dat ze tijd overhouden voor andere dingen, zoals het opstarten van een eigen onderneming of het verbouwen van voedsel om in hun eigen levensbehoeften te voorzien. Schoon water verbetert de levensstandaard van mensen dus volledig.

Hoe werkt het?

Het programma bestaat uit twee onderdelen. De eerste stap is zorgen dat er draagvlak is binnen een gemeenschap. Hierbij zijn bewustwording en gedragsverandering belangrijke onderdelen. Vervolgens wordt gekeken of mensen interesse hebben in het project. Voor een wateraansluiting betalen mensen een vast, laag bedrag per maand. Deze kosten zijn een stuk lager dan de kosten die ze nu maandelijks kwijt zijn aan doktersbezoeken en medicijnen als gevolg van het gebruik van vervuild water. Als genoeg huishoudens willen investeren in een wateraansluiting bij hen thuis, wordt er een waterinstallatie gerealiseerd.

Om bewustwording te creëren en gedragsverandering te stimuleren, gaat onze partner in gesprek met de lokale gemeenschap. Samen analyseren ze tegen welke problemen de gemeenschap aanloopt en wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Lokale gemeenschappen leren wat het verband is tussen slechte hygiëne en dodelijke ziektes en hoe vervuild drinkwater bijvoorbeeld kan leiden tot ondervoeding. Daarnaast worden ouders gestimuleerd om hun kinderen te laten meten en wegen. Veel kinderen blijken te licht of te klein te zijn voor hun leeftijd, maar daar zijn ouders zich niet altijd bewust van. Tijdens meet- en weegmomenten wordt de groeiachterstand gevisualiseerd en leren ouders wat de negatieve gevolgen hiervan zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Dit motiveert hen om te werken aan gedragsverandering.

Het realiseren van wateraansluitingen in huizen, wordt geopperd als een van de oplossingen voor de problemen waar een gemeenschap mee kampt. Als mensen zich bewust zijn van de positieve gevolgen van schoon en veilig drinkwater en een goede hygiëne, zijn ze eerder bereid om hierin te investeren. Indien genoeg huishoudens mee willen doen met dit project wordt er een waterinstallatie gebouwd. Dit gebeurt met materialen die lokaal goed te verkrijgen zijn en de installatie wordt beheerd en onderhouden door een lokale ondernemer. Doordat mensen zelf ook bijdragen, voelen ze zich verantwoordelijk en minder afhankelijk van hulp van buitenaf. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde. Na ongeveer vier jaar is een waterinstallatie terugverdiend en kan er met het geld dat binnenkomt een nieuwe installatie worden gebouwd op een andere locatie. Zo is de cirkel rond en wordt de impact nog groter.

Beauty: ‘Ik ben blij dat ik niet meer elke dag water moet halen’

Schoon kraanwater thuis heeft niet alleen veel impact op de gezondheid van mensen, maar ook op de rest van hun leven. Beauty uit Bangladesh merkt hoe anders haar leven is geworden sinds ze niet meer elke dag twee uur hoeft te lopen om water te halen. Ze woont met haar man, hun twee kinderen en haar schoonouders en heeft sinds 2018 een wateraansluiting in huis. ‘Mijn kinderen wassen eindelijk hun handen voor het eten sinds we een kraan hebben’, vertelt ze. Hun hygiëne is daardoor aanzienlijk verbeterd. Ook is ze blij dat ze niet meer elke dag hoeft te sjouwen met zware kruiken water. Een van de beste veranderingen voor haar persoonlijk is dat ze zich nu privé kan wassen thuis en zich daardoor veiliger voelt.

Max Tap Water LAB PAINT FOUNDATION schoon (drink)water

Dit hebben we gedaan in 2021

Met een bijdrage van de LAB PAINT FOUNDATION is in 2021 een waterinstallatie gerealiseerd in Kalikapur, een dorp op tien minuten rijden van de stad Patuakhali. De waterinstallatie wordt onderhouden door een actiegroep met vertegenwoordigers uit de hele gemeenschap, van jongeren en vrouwen tot minderheden en armen. Deze groep zet zich binnen de gemeenschap in voor alles wat te maken heeft met water, sanitatie, hygiëne en voeding.

Door de waterinstallatie krijgen uiteindelijk 72 huishoudens kraanwater tot hun beschikking in huis. In totaal worden met dit project 312 mensen bereikt. De installatie is gaandeweg grondig getest, bijgesteld en werkt inmiddels goed. De ondernemer die deze installatie beheert is ook werkzaam als elektricien en is dus technisch onderbouwd. Hierdoor kan hij snel handelen als er iets mis is met de pomp. Ook de samenwerking met de overheid loopt soepel, doordat de Max Foundation al langere tijd aanwezig is in het gebied en eerder heeft samengewerkt met de lokale bestuurder.

Plannen voor 2022

In 2022 zijn we van plan om samen met de Max Foundation nog een waterinstallatie te realiseren. Daarnaast investeren we dit jaar onder meer in het vergroten van de bewustwording rondom schoon drinkwater en gezondheid en de monitoring en evaluatie van het project.

De verwachting is dat een waterinstallatie minimaal vijftien jaar blijft werken als deze goed wordt onderhouden. Gemiddeld krijgen per installatie ongeveer 75 huishoudens een aansluiting op veilig, stromend water in huis. Daarmee heeft de LAB PAINT FOUNDATION een positieve impact op de levens van ongeveer 290 mensen, waaronder 145 kinderen. Hun gezondheid gaat erop vooruit, de hygiëne verbetert aanzienlijk en de kansenongelijkheid neemt af. Elk waternet creëert tenminste één baan. Daarnaast zijn 1500 mensen in de gemeenschap zich bewuster van een goede gezondheid en hygiëne.