India | Schoon drinkwater en waterbehoud

Sinds de start van de LAB PAINT FOUNDATION tot begin 2021 hebben we gewerkt aan de realisatie van schoon drinkwater en waterbehoud in India. In dit kleurrijke land zijn goede watervoorzieningen namelijk nog niet overal vanzelfsprekend. Mensen wassen zich op openbare plekken, zoals in meren en rivieren. In datzelfde water doen ze hun afwas en ze gebruiken het om bijvoorbeeld eten mee te bereiden. Een gebrek aan goede hygiëne is een groot probleem. Met name de inwoners van kleine dorpen in afgelegen gebieden kunnen moeilijk aan zuiver water komen. Veel dorpen hebben wel een (hand)waterpomp, maar door slecht onderhoud en beperkte kennis hierover is dit geen duurzame oplossing. Mensen moeten daarnaast soms uren lopen voor schoon drinkwater.

2019

Om een verschil te maken op het gebied van water voor gemeenschappen in India, werkten we van maart 2019 tot begin 2021 samen met Stop Poverty, een stichting met een groot en relevant lokaal netwerk. Zij hebben in deze periode doorlopend research gedaan naar plekken waar goede watervoorzieningen het hardst nodig waren. In 2019 konden we dankzij alle LAB PAINT klanten en donateurs twee waterinstallaties realiseren in het zuiden van India. Beide installaties zijn geplaatst bij een basisschool. Eén in het dorp Atchavalli, waardoor 52 kinderen toegang kregen tot schoon drinkwater. De andere installatie staat in het dorp Pedda Ramapuram. Hier zijn 62 kinderen voorzien van veilig drinkwater. Niet alleen het leven van de kinderen is hierdoor verbeterd, maar ook het leven van hun families. Een mooi resultaat!

LAB PAINT FOUNDATION schoon drinkwater op een school in India

LAB PAINT FOUNDATION schoon drinkwater op een school in India
In 2019 kon de LAB PAINT FOUNDATION (toen nog VESTINGH FOUNDATION) op twee scholen een waterinstallatie plaatsen.

Eind 2020 – begin 2021

Met de groei van LAB PAINT, groeide ook de droom om nog meer mensen te bereiken. In 2019 begon de research naar een plek voor een grote waterinstallatie. Die locatie werd gevonden in Bakkannagari Palli, een dorp in het zuiden van India met 1950 inwoners. Door de coronapandemie liep de realisatie van dit project helaas veel vertraging op, maar eind 2020 kon er toch gestart worden met de bouw. De waterinstallatie is sinds begin 2021 klaar voor gebruik, waardoor alle 1950 inwoners van dit dorp nu beschikking hebben over zuiver drinkwater.

LAB PAINT FOUNDATION waterinstallatie Bakkannagari Palli, India
LAB PAINT FOUNDATION waterinstallatie Bakkannagari Palli, India

Een nieuwe focus

Sinds eind 2021 hebben we ons werkgebied uitgebreid naar Bangladesh. Enerzijds omdat we daar een nieuwe samenwerking zijn aangegaan, waarmee we nog meer impact kunnen maken. We dragen niet alleen bij aan het faciliteren van schoon water bij mensen thuis, maar besteden ook aandacht aan bewustwording en gedragsverandering. Een andere reden voor het veranderen van ons werkgebied is dat de overheid van India zelf ook bezig is met het uitrollen van een plan om schoon drinkwater bereikbaar te maken op plekken waar dit hard nodig is. Met de Jal Jeevan Mission werkt de Indiase regering aan het beschikbaar maken van wateraansluitingen en veilig kraanwater voor alle huishoudens op het platteland. Het doel is dat iedereen in 2024 toegang heeft tot schoon drinkwater, ook mensen die in afgelegen gebieden wonen. De lokale bevolking speelt zelf een belangrijke rol in dit plan: zij worden betrokken van begin tot eind. Van planning tot de realisatie van de wateraansluitingen en van beheer tot onderhoud. Benieuwd naar ons project in Bangladesh? Lees hier verder.