2022 | LAB PAINT FOUNDATION

In 2021 zijn we gaan samenwerken met Max Foundation, om daarmee het werkgebied uit te breiden naar Bangladesh. In 2022 zijn we opzoek gegaan naar nieuwe samenwerkingen. Zo hebben we ons werkgebied weer verder uit kunnen breiden en maken we nog mee impact.

2022 LAB PAINT FOUNDATION

Max Foundation  

Max Foundation richt zich niet alleen op het beschikbaar maken van schoon(drink)water, maar ook op het verbeteren van de gehele levenskwaliteit van mensen in ontwikkelingslanden. De focusgebieden liggen op het platteland en de urban slums. Urban slums zijn wijken waarin de helft of meer dan de helft van de mensen geen (schoon)water, sanitair, normale huizen en genoeg persoonlijke ruimte heeft. Max Foundation streeft ernaar om schoon (drink)water beschikbaar te maken bij mensen thuis door middel van individuele wateraansluitingen. De projecten zijn zo opgebouwd dat er binnen een gemeenschap voorlichting wordt gegeven over betere hygiëne en het onderhouden van de waterinstallaties, zodat het probleem vanuit de kern verbetert kan worden. De huishoudens betalen een vast, laag bedrag per maand voor de wateraansluiting. Na verloop van tijd wordt zo de installatie terugverdiend en kunnen er weer nieuwe installaties op andere locaties gebouwd worden. De bevolking krijgt een gevoel van waardigheid, doordat ze een eigen bijdrage leveren en niet langer afhankelijk zijn van externe hulp.

2022 LAB PAINT FOUNDATION

Eind 2021 – begin 2022 

Vanaf eind 2021 hebben we een start gemaakt met onze samenwerking met Max Foundation, een ontwikkelingsorganisatie die zich richt op het beschikbaar maken van schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (ook wel ‘WASH’ genoemd). Zij maken (drink)water beschikbaar bij mensen thuis door middel van wateraansluitingen. We verbreden daarmee ons focuspunt. Het focuspunt ligt nu niet meer alleen bij mensen voorzien van schoon (drink)water, maar ook om de levensstandaard te verbeteren. In 2021 zijn er twee projecten gerealiseerd en is er één opgezet met de bijdrage van de LAB PAINT FOUNDATION. Dit is in samenwerking met ‘Max TapWater’ in Bangladesh gebeurd. De waterinstallaties die zijn opgezet met deze projecten worden onderhouden door een actiegroep met vertegenwoordigers uit de gehele gemeenschap. Deze groep zet zich in voor water, sanitatie, hygiëne en voeding binnen deze gemeenschap. Dankzij deze waterinstallaties hebben uiteindelijk 72 huishoudens, bestaande uit 312 mensen, schoon (drink)water in huis.  

2022 LAB PAINT FOUNDATION

2022 

LAB PAINT FOUNDATION heeft in 2022 een bijdrage geleverd aan het installeren van twee waterinstallaties en de aanbouw van één waterinstallatie. De eerste waterinstallatie in Dibuapur heeft 60 huishoudens, bestaande uit 227 mensen, toegang gegeven tot veilig (drink)water. De tweede waterinstallatie is geplaatst in Pangashiya Bazar en heeft 33 huishoudens bestaande uit 1544 mensen toegang gegeven tot veilig (drink)water. Daarnaast is er ook nog een waterinstallatie in aanbouw. Door de waterinstallaties van ‘Max TapWater’ volgen er meer aansluitingen nadat de installatie staat. Dit komt doordat binnen een gemeenschap de inwoners zonder aansluiting de voordelen zien van de wateraansluiting en sommigen zich naderhand hierbij aansluiten.  

Verder is de LAB PAINT FOUNDATION in 2022 opzoek gegaan naar andere watergerelateerde projecten. Een externe adviseur heeft onderzoek uitgevoerd naar gespecialiseerde organisaties die eventueel aansluiten bij de bij de missie en doelstelling van de LAB PAINT FOUNDATION.