Over ons

De LAB PAINT FOUNDATION is in 2018 opgericht met als doel om schoon water bereikbaar te maken voor mensen die daar geen of slechte toegang toe hebben. De stichting is gekoppeld aan het duurzame verflabel LAB PAINT van Vestingh Paint • Craft • Lifestyle. Van elke LAB PAINT aankoop gaat een deel van de opbrengst naar de LAB PAINT FOUNDATION en draag je als consument bij aan een mooiere wereld: thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!


De stichting ontstond vanuit het idee dat Robert Schellekens, eigenaar van Vestingh, met zijn bedrijf wilde bijdragen aan een mooiere wereld. Niet alleen door hem te ‘kleuren’ met verf, maar ook door iets goeds te doen voor anderen. Dat gaat verder dan alleen geld doneren. Het verflabel LAB PAINT sluit mooi aan bij het doel van de stichting doordat de producten voornamelijk watergedragen zijn. Door samen te werken met gespecialiseerde organisaties die al ter plekke zijn, is het mogelijk om op een duurzame manier verschil te maken.

Visie

Water is een van de voorwaarden voor een gezonde, zelfvoorzienende en vitale samenleving. De LAB PAINT FOUNDATION wil schoon (drink)water voor iedereen bereikbaar maken door waterinstallaties en de bijbehorende infrastructuur beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden. Bijvoorbeeld door het realiseren van wateraansluitingen bij mensen thuis. Naast (drink)water helpen ook goede sanitaire voorzieningen, technische scholing, ondernemerschap en bewustwording op het vlak van hygiëne mee om de gemeenschap te versterken.

Doelstellingen en beleid

De projecten worden gefinancierd door een deel van de opbrengst van alle verkochte LAB PAINT producten van Vestingh Paint • Craft • Lifestyle. We werken samen met gespecialiseerde organisaties om waterinstallaties en bijbehorende infrastructuur te installeren en mensen in het gebruik ervan te instrueren. Deze (lokale) partners kennen de situatie goed en beschikken over de kennis, kunde en lokale netwerken. Hierdoor werken zij efficiënt en kunnen we samen nog meer mensen bereiken.

Werkwijze en samenwerking

De LAB PAINT FOUNDATION werkt samen met bestaande organisaties in gebieden waar zuiver water niet vanzelfsprekend is. Vanaf de start van de stichting tot begin 2021 was dit voornamelijk in India. Hier zijn drie waterinstallaties gerealiseerd, waarvan twee bij scholen.

De stichting investeert niet alleen in waterinstallaties, maar ook in training van de lokale bevolking. Daarnaast wordt er binnen de projecten geld gereserveerd voor onderhoud en doet de bevolking zelf ook een bijdrage in geld of arbeid. Dit schept een gedeelde verantwoordelijkheid en voorkomt dat mensen volledig afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. Zo bouwen we echt samen aan een mooiere wereld.

Vanuit de behoefte om meer impact te hebben, is ons werkgebied sinds eind 2021 verplaatst naar Bangladesh en focussen we ons niet langer alleen op het realiseren van een waterinstallatie op één plek in één dorp. Drinkwater was een mooie eerste stap, maar met de groei van LAB PAINT kunnen we als stichting nog meer bereiken. Daarom hebben we besloten om een stap verder te gaan en ons ook te focussen op voorlichting en bewustwording. In Bangladesh zijn we eind 2021 een samenwerking aangegaan met de Max Foundation. Een organisatie die zich onder meer bezighoudt met het aanleggen van wateraansluitingen bij mensen thuis. Bij dit project zijn lokaal ondernemerschap en bewustwording belangrijke waarden. Lees hier meer over het project.

Om onze impact blijvend te vergroten, is ons doel om in de toekomst samen te werken met meerdere organisaties die zich bezighouden met schoon (drink)water en sanitatie.

Bestuur

Het bestuur van de LAB PAINT FOUNDATION bestaat uit drie personen: Robert Schellekens (oprichter en voorzitter), Frank van Hooft (penningmeester) en Eric Schellekens (secretaris). Het bestuur komt elk kwartaal samen. Van deze vergadering wordt een verslag met actiepunten gemaakt. De bestuurders krijgen alleen een vergoeding voor directe onkosten. Zij krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Lees het jaarverslag van 2021 en 2022.