2023 | LAB PAINT FOUNDATION

Sinds 2022 is LAB PAINT FOUNDATION op onderzoek uitgegaan hoe er nog meer impact gemaakt kan maken. Waar kunnen we ons werkgebied uitbreiden? Zijn er nieuwe partnersamenwerkingen mogelijk?  In 2023 zijn er veel stappen gezet in nieuwe samenwerkingen.  

2023 LAB PAINT FOUNDATION

Project Maji

De LAB PAINT FOUNDATION heeft als doelstelling: “Schoon (drink)water voor iedereen bereikbaar maken door waterinstallaties en de bijbehorende infrastructuur beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden.” Om deze doelstelling te realiseren hebben we besloten om ons werkgebied uit te breiden van Bangladesh naar Afrika. Om ons werkgebied uit te kunnen breiden zijn er ook nieuwe samenwerkingen nodig en na grondig onderzoek hebben we een nieuwe samenwerkingspartner gevonden: Project Maji.  

Project Maji brengt waterinstallaties tot stand voor plattelandsgemeenschappen in Afrika. Project Maji werkt samen met de inwoners en lokale overheden om kapotte handpompen te vervangen en slimme, op zonne-energie aangedreven kiosken te installeren. Daarnaast richten ze zich op duurzaamheidsplannen en bewustwording binnen de gemeenschap. Deze doelstellingen sluiten goed aan bij onze doelstelling. 

Maji Projects ontwerpt, ontwikkelt en installeert betaalbare, modulaire en duurzame waterkiosken op zonne-energie in kwetsbare omgevingen. De installaties worden financieel duurzaam gemaakt en het ontwerp en de aanleg worden in overleg met de lokale bevolking gedaan. Daarnaast wordt er actief voorlichting gegeven over water en sanitatie (WASH-program), en worden nabijgelegen ziekenhuizen en scholen voorzien van waterpunten. Het beheer- en onderhoudsplan zorgt ervoor dat problemen binnen 72 uur worden opgelost. Dit is onderdeel van de sustainable aanpak van Project Maji.    

2023 LAB PAINT FOUNDATION

Verder legt Project Maji ook de focus op Sustainable Development Goals (SDG). De eerste SDG waar ze zich op focussen is SDG 6 - Clean Water and Sanitation, tot nu toe is er 200 miljoen liter schoon en veilig water vrij gegeven door de waterinstallaties van Project Maji. Daarnaast SDG 3 - Good Health & Well-being, waterborne illnesses zijn in de werkgebieden al zover teruggenomen dat deze er bijna niet meer zijn. Verder is de algemene gezondheid van deze gemeenschappen omhooggegaan, waardoor ziektekosten verminderd zijn. Dit zorgt ervoor dat de bevolking langzaam uit de poverty trap komt. De laatste SDG’s waarmee Project Maji impact maakt is op SDG 5 – Gender Equality en SDG 4 – Quality Education. De impact op deze twee zijn groot, doordat meisjes en vrouwen nu 90% minder tijd besteden aan het halen van water, waardoor ze meer tijd hebben om naar school te gaan of te werken.  

De samenwerking met Project Maji zorgt ervoor dat de LAB PAINT FOUNDATION stappen kan blijven zetten om de doelstellingen te blijven realiseren en een blijvende impact te maken op het gebied van schoon (drink)water en hygiëne in ontwikkelingslanden. Niet alleen door te investeren in waterinstallaties, maar ook in voorlichtingen en bewustwording door een verantwoordelijkheid bij de plaatselijke bevolking te leggen en zo te zorgen dat mensen minder afhankelijk blijven van hulp van buitenaf.  De LAB PAINT FOUNDATION en Project Maji werken op deze manier samen om op een duurzame manier verschil te maken. 

Amref Flying Doctors

Sinds november 2023 zijn we met de LAB PAINT FOUNDATION een nieuwe samenwerking aangegaan met Amref. Amref flying doctors zet zich in voor een gezonder en sterker Afrika, door het opleiden van zorgverleners, bieden van basiszorg, beschikbaar maken van schoon en duurzaam water en geven van voorlichting over hygiëne. Dankzij deze nieuwe samenwerking breiden we ons werkgebied binnen Afrika verder uit. We dragen bij aan het WaterStarters project van Amref. Het doel van dit project is om 1.5 miljoen Kenianen te voorzien van schoon water door middel van duurzame waterpunten met zonnepanelen. Daarnaast worden er voorlichtingen gegeven aan de bevolking over betere hygiëne. Op dit moment hebben al 15.000 mensen toegang tot schoon water. Het WaterStarters project zal van start gaan in 2024. 

We zijn trots dat we in 2023 drie partners hebben aangesloten bij de LAB PAINT FOUNDATION. Alle drie de partners zetten zich in voor het bereikbaar maken van schoon (drink)water en het stimuleren van lokaal ondernemerschap wordt op een mooie manier uiting gegeven aan de doelstelling van de LAB PAINT FOUNDATION; zoveel mogelijk mensen in ontwikkelingslanden voorzien van schoon (drink)water. PAINT YOUR HOUSE, COLOUR THE WORLD!